Nguồn tin xuất phát Teespring lừa đảo Xuất phát từ việc khóa chặt về bản quyền. Và xu hướng có vẻ ghét Việt Nam của trang Teespring. Mà nhiều tài khoản bị khóa trái toàn bộ. Không còn một cái gì luôn. Mất là mất hết toàn bộ.