Có rất nhiều anh chị đi làm 2 nơi nhưng đến cuối năm lại lúng túng không biết mình phải quyết toán thuế TNCN như thế nào? Tự quyết toán hay được ủy quyền cho DN? Mà ủy quyền cho DN thì liệu có được ủy quyền ở cả 2 DN không? Hiểu rõ điều này cho nên hôm nay Thái Sơn xin phép được chia sẻ với các bạn 6 Trường Hợp quyết toán thuế TNCN như sau: