Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia. Tài liệu ôn thị đại học, Tổng hợp lý thuyết ôn thi THPT Quốc Gia môn Vật lí 2019. của thầy Vũ Ngọc Anh.